1287 : procuration tulliste

 (png - 2315 Ko)

TRANSCRIPTION

 

Univ[er]sis p[re]sent[es] litt[er]as inspectur[is] .P. mis[er]ac[i]one di[vin]a Tutellen[sis] abbas [et] [con]vent[us] ej[us]de[m] loci salut[em] i[n] D[omi]no. Nov[er]itis

q[uod] nos [et] n[ost]r[u]m quilibet facim[us], ordinam[us] [et] [con]stituim[us] p[ro]curatore[m] n[ost]r[u]m yconomu[m], sydicum v[e]l actore[m] karissimu[m] n[ost]r[u]m

conmonachu[m] [et] precentore[m] n[ost]ri monast[er]ii Tutell[ensis] Guill[elmu]m La Grefolha exhibitore[m] p[re]sentiu[m] litt[er]ar[um] quantu[m] ad reddit[us]

n[ost]ros de Tuyric v[e]l quantu[m] ad illos redditus quos in p[re]d[i]c[t]o loco de Tuyric seu i[n]fra duas leguas circu[m]circa

Claromonten[sis] dyoc[esis] nos habem[us], dantes eide[m] p[ro]cur[atori] n[ost]ro [et] [con]sedentes plena[m] [et] lib[er]am potestate[m] petendi p[re]dictos

reddit[us] [et] levandi seu o[m]nia p[er]cipiendi, vendendi, arrenduandi [et] i[n] p[er]petua[m] emphitheosim, si sibi visu[m] fu[er]it, [con]cessendi, solue[n]di

p[ro] nob[is] penit[us] [et] quitandi [et] etia[m] agendi, deffendendi, exipiendi, p[ro]ponendi, appellandi [et] appellac[i]onem p[ro]seq[ue]ndi [et] jurandi

i[n] o[mn]es n[ost]ras decalumnpia v[e]l cuj[us]libet alteri[us] generis juram[en]t[um], ratu[m] [et] gratu[m] p[er]petuo habituri quicq[u]id p[er] dictu[m]

p[ro]cur[atorem] n[ost]ru[m] factu[m] fu[er]it seu etia[m] p[ro]curatu[m], venditu[m] v[e]l [con]cessu[m] i[n] judic[i]o sive ext[r]a judiciu[m] cora[m] judicib[us] q[ui]buscu[m]q[ue] secu-

-larib[us] seu eccl[esi]asticis [et] alia faciendi que nos facerem[us] [et] possem[us] [et] deberem[us] si p[re]sentes essem[us] cora[m] judicibus quibuscu[m]q[ue]. In

cuj[us] rei firmitate[m] [et] testimoniu[m] nos dict[us] abbas pro nobis [et] dicto [con]ventu sigillo p[ro]prio carente p[re]sentib[us] litt[eris]

duxim[us] apponendu[m] sigillu[m] n[ost]rum, nos vero dict[us] [con]vent[us] unica apposit[i]one sigilli dicti d[omi]ni abba[t]is n[ost]ri Tutellen[sis] [con]tenti

sum[us] sup[er] p[re]missis [et] quolibet p[re]missor[um]. Datu[m] die lune p[os]t q[ui]ndena[m]  Pentecost[e] anno D[omi]ni mill[esim]o duc[entesimo] octog[esimo] q[u]arto.


1287 : procuration tulliste  

Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 HPS 377
Retour haut de page