Avril 1249 (nouveau style) : Eldin tient dîme en fief

 (png - 3864 Ko)

TRANSCRIPTION

 

Nos mag[ist]er .P. official[is] Clarom[ontensis], notum facim[us] univ[er]sis q[uo]d Eldinus de Vinzella constitut[us] coram nob[is] confessus fuit se ten[er]e

[et] h[abe]re in feudum ab abb[at]e [et] [con]ventu S[an]c[t]i Yllidii Clarom[ontensis]qua[m]dam decima[m] qua[m] habet ap[u]d Marlhac in p[ar]rochia S[anc]ti Vincentii.

Item confessus fuit dictus Eldinus se dictam decima[m] adcenssasse Dur[ando] de Sayac ad annuu[m] censum decem [et] octo sol[idorum] Clarom[ontensium].

Pret[er]ea idem Eldinus obligavit tit[u]lo pignoris abb[at]i [et] [con]ventui sup[ra]d[i]c[t]is p[ro] centu[m] sol[idis] Clarom[ontensibus] quos recognovit se ab eis inte-

-gre recepisse in pecu[n]ia num[er]ata, dictu[m] censum decime seu dictos dece[m] [et] octo sol[idos] censuales in dicta decima qu[e] est [et] movet ut dictu[m]

est de feudo [et] d[omi]nio dictror[um] abb[at]is [et] [con]v[e]ntus, [et] convenit int[er] ip[s]os q[uo]d dictus Eldinus v[e]l sui possunt d[i]c[t]am decima[m] v[e]l censu[m] dictu[m] aut

rem obligata[m] redim[er]e v[e]l reem[er]e de p[ro]p[r]ia pecu[n]ia si volu[er]unt sine fraude a p[ro]xi[m]o festo beati Michael[is] in antea de marcio in marciu[m]

de aliena v[er]o pecu[n]ia aut alio tempore no[n] liceret. Et renu[n]cia[n]s idem Eldinus in o[mn]ib[us] p[re]d[i]c[t]is except[i]o[ne]m doli [et] in factu[m], act[i]o[nu]m [et] except[i]o-

-ni no[n] num[er]ate [et] no[n] recepte pecu[n]ie [et] o[mn]i alii auxilio [et] b[e]n[e]ficio legu[m] [et] canonu[m], usagior[um] ac consuetudinu[m] [et] o[mn]i statuto, edito v[e]l

edendo. Juravit sup[er] s[an]c[t]a Dei evva[n]g[e]lia se cont[r]a aliquid de p[re]d[i]c[t]is p[er] se v[e]l p[er] aliu[m] no[n] ventur[um] et se no[n] fecisse n[e]c factur[um] q[u]omin[us] o[mn]ia sup[r]a

dicta univ[er]sa [et] sing[u]la robur h[abe]ant firmitatis, et se defensur[um] in exp[e]nsis p[ro]p[r]is legitime rem obligata[m] eisdem abb[at]i [et] [con]ventui ab omni

impetitore seu calu[m]pniam mov[e]nte in judicio [et] ext[r]a [et] fac[er]e p[er]cipi [et] levati censum dictum pacifice [et] q[u]iete q[u]osq[ue] ut dictu[m] reem[er]it v[e]l sol-

-vendo dictos centu[m] sol[idos] rem recup[er]av[er]it obligata[m], [et] co[n]cessit idem Eldinus q[uo]d curia Clarom[ontenis] ip[su]m co[m]p[e]llat si necesse fu[er]it p[er] censuram

ecc[lesia]sticam ad omnia sup[r]adicta univ[er]sa [et] sing[u]la attendenda firmit[er] [et] tenenda. In cujus rei testimoniu[m] de volu[n]tate [et] ad

p[re]ces ejusdem Eldini p[re]sentes litt[er]as sig[i]llo Clarom[ontensis] curie fecimus roborari. Actum [et] dat[um] die Ven[er]is ante Ramos pal-

-mar[um] anno D[omi]ni mill[esimo] ducent[esimo] quadrag[esimo] octavo, mense april[is].


Avril 1249 (nouveau style) : Eldin tient dîme en fief 

Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 HPS 385
Retour haut de page